நிர்வாக அமைப்பு

kovil-4

ஸ்ரீ மகாலெட்சுமி சமேத ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு திருக்கோவில் டிரஸ்ட் அமைப்பு அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் நிர்வாக உறுப்பினர் ஒருவர் மற்றும் நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர்கள் (Trustees) 5 நபர்கள் ஆகியோர் சீரும் சிறப்புமாக செயல்பட்டு நிர்வாகத்தை சிறந்த முறையில் நடத்துகின்றனர்.

Managing Trustee : Srimathi Periyathai

Other Trustees :

  1. Sri. Krishnasamy
  2. Sri. Kalipandian
  3. Sri. Senthilkumar
  4. Sri. Muthuraj